Każdy ksiądz rozgrzeszy z aborcji

Wszyscy kapłani będą mogli w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia rozgrzeszyć z grzechu aborcji, a łaskę ważnego i zgodnego z prawem rozgrzeszenia będą mogli uzyskać także wierni, którzy przystąpią do sakramentu pojednania u kapłanów z Bractwa św. Piusa X. Postanowienia te zawarte są w noszącym dzisiejszą datę liście Ojca Świętego do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej […]

Sarah’s Choice

Grammy-Award-winning recording artist Rebecca St. James stars as Sarah Collins, a young woman on the rise. As a junior account executive at a major advertising agency, Sarah is poised to get it all: executive promotion, salary increase, new car, fabulous apartment and first-class travel. Theres only one thing thats going to keep her from getting […]